FENIKS DRVO d.o.o.

Ljudevita Gaja 27, Beljevina

31511 Đurđenovac

OIB 63255963116

UPRAVA

Tomislav Patača, ing., direktor

Ljiljana Markulić, dipl.oec., financijski direktor

+385/31-658-122

info@feniks-drvo.hr

IZVOZ

mr.sc. Valentina Bračun Švenda, referentica prodaje

+385/31-658-122

prodaja@feniks-drvo.hr

DOMAĆA PRODAJA

Dražen Stipić, dipl. oec., referent prodaje

+385/31-658-122

kuhinje@feniks-drvo.hr

TEHNIČKA PRIPREMA

Dijana Sabljak, ing., referentica tehničke pripreme

dijana@feniks-drvo.hr

Draško Ritlop, konstruktor

konstruktor@feniks-drvo.hr

+385/31-658-122

NABAVA

Marija Medvedović, dipl. ing., tehnologinja

+385/31-658-113

marija@feniks-drvo.hr